Graficzna reklama kontekstowa

Firma, która chce skutecznie się wypromować za pomocą reklamy, ma do swojej dyspozycji bardzo zróżnicowaną gamę środków i form tego typu przekazu. Jednym z częściej wykorzystywanych sposobów reklamowania jest tak zwana tradycyjna reklama graficzna. Można powiedzieć, że jest ona bardziej elementem każdego – prócz słownego – przekazu reklamowego, niż reklamą samą w sobie. Grafika jest przecież obecna zarówno w reklamie prasowej, wielkoformatowej (billboardy, plakaty, banery reklamowe) czy reklamie wydawniczej. Grafika jest także szalenie ważnym elementem reklamy internetowej.

Typowy przekaz reklamowy składa się zawsze z dwóch elementów. Są to apel i argument. Apel to przedstawienie samego produktu – w miarę najbardziej atrakcyjny sposób i zachęta do skorzystania z danej oferty. Argument to z kolei podkreślenie pewnych, konkretnych atutów reklamowanego przedmiotu czy usługi. W przypadku reklamy graficznej, obydwa te elementy pokrywają się ze sobą tworząc, przyjemną w odbiorze całość. Rysunki, pomysłowe fotografie, różnego rodzaju schematy czy wykresy, historyjki obrazkowe lub chociażby napisane kolorową, ozdobną czcionką nazwy produktów, usług lub wyróżniona w ten sposób nazwa producenta, to najczęściej stosowane elementy graficzne w reklamie. Podnoszą one znacznie wartość danego przekazu. Poza tym, świadczą o pomysłowości i kreatywności reklamodawcy.

Czasami w reklamie graficznej, głównym motywem staje się specjalnie zamówiona, przygotowana i opracowana przez zdolnego twórcę grafika komputerowa. Niekiedy reklama graficzna, jest tak doskonale opracowana, że słowa nie są tu wcale potrzebne a obraz sam przekazuje najważniejsze informacje. Tego typu reklama, przemawia najbardziej gdyż wykorzystuje ona wyobrażenia i bazuje na skojarzeniach odbiorców. Często jedynym elementem słownym jaki się w niej pokazuje to nazwa marki lub dane producenta czy usługodawcy.