Reklama tradycyjna czy sieciowa

Reklama – pojęcie, które prócz tego iż jest dość popularne, wzbudza wiele mieszanych emocji. Dzieje się tak głównie za przyczyną częstotliwości z jaką docierają do nas tego typu przekazy.

Liczne usługi oraz produkty reklamowane są na bardzo różne sposoby. Sprzedawcy czy usługodawcy wykorzystują liczne środki reklamowe, prześcigając się wciąż w nowych projektach i pomysłach.  Z tego też względu spotykamy się zarówno z reklamą bezpośrednią (ulotki, próbki produktów, promocje), reklamą świetlną (bannery, neony) czy bardziej rozpowszechnioną reklamą internetową. Teoretycznie jednak reklamę można podzielić na nowoczesną z wykorzystaniem różnego rodzaju technik i technologii cyfrowych oraz tradycyjną.

Na czym polega i czym jest tak zwana reklama tradycyjna? Tradycyjny przekaz reklamowy to przede wszystkim słowo pisane oraz reklama telewizyjna, radiowa a także dobrze nam znana reklama sklepowa. Tradycyjne reklamy nie wykorzystują w swoim przekazie najnowszych osiągnięć typu Internet. Bazują one przede wszystkim, na sprawdzonych i powielanych schematach. Są barwne. Rzeczowe. Mniej lub bardziej dyskretne. Czytelność i wiarygodność to także ich atrybuty. Poza tym reklama tradycyjna koncentruje się na przekazaniu konkretnych informacji, bez zagłębiania się       w psychikę klienta czy bez stosowania sztuczek i zabiegów manipulacyjnych. Jej główne elementy to: nazwa produktu / usługi oraz zwięzła i krótka informacja na temat producenta czy usługodawcy   a także na temat dostępności promowanego przedmiotu.

Mimo, iż rynek marketingowy najchętniej posługuje się nowoczesnymi osiągnięciami techniki i technologii do wypromowania danej marki, to wciąż jednak reklama tradycyjna jest obecna i nie wydaje się, by miała ona zostać zupełnie wyparta przez nowoczesne formy reklamy.